2010. augusztus 1., vasárnap

Ütköző világok

Nos, akikkel találkoztam a könyvhéten, azok tudják, hogy most egy irdatlan nagy önreklám következik.

Megjelent ugyanis az Ütköző világok (alcíme: Tanulmányok Philip K. Dick műveiről) című tanulmánykötet. És hogy ebben mi az önreklám? Hogy ezt mi csináltuk! Mi, a szegedi banda, plusz akik innen-onnan hozzánk csatlakoztak (a legtávolabbi szerző pl. jelenleg Finnországban leledzik). Mielőtt a kötetről kezdenék el beszélni, muszáj vagyok mesélni egy kicsit az eredettörténetéről.

Az egész 2007-ben kezdődött. A szegedi BTK-n indult egy szeminárium, amelyen a hallgatók Philip K. Dick írásaival és hatásával ismerkedhettek meg saját prezentációikon keresztül (ez volt az első tagja az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő SF-es kurzusunknak). Akkor én is mint hallgató voltam jelen (ej a régi szép idők), és hát én is összehoztam valamit. A lényeg az, hogy miután lement a kurzus, a brancs egy része (akik közül sajnos a többség már másfelé keresi az érvényesülést) össze-összejárt, és itt vetült fel, mi lenne, ha ezeket az előadásokat kipofoznánk és kezdenénk velük valamit. Persze ez az ötlet ötlet is maradt, egészen a következő kurzus végéig, ahol sok új arc is becsatlakozott, és látszott, hogy van ebben potenciál. Így hát összedugtuk a fejünket, hogy ugyan mi is legyen. Így jutottunk el oda: írjunk kötetet Dick-ről. És akár hiszitek, akár nem, kb. másfél év volt, mire mindent össze tudtunk hozni. Az írások közül sok változott ezalatt, van ami gyökeresen, és van, ami sajnos be se került a mostani kötetbe. De szerencsére - és H. Nagy Péter közreműködésének köszönhetően - végül is a Könyvhéten a kezemben foghattam a Lilium Aurum kiadásában (a már korábban bemutatott Parazita Könyvek sorozatban) a mi kis drágaságunkat. Lássátok feleim, semmi sem lehetetlen.

És hogy mi van a kötetben?

Tartalma:

Kígyós Tamás: Író a fellegvárban - Tamás végzett pszichológus, és mint ilyen embert, nagyon érdekli a Dick-et körüllengő "légkör". Ebben az írásában arra próbál meg objektív választ adni, vajon tényleg őrült volt-e Dick, vagy esetleg túl sok trauma érte, ill. hogy mi is vezethetett az ő különös és számunkra borzongató látásmódjához.

Szilárdi Réka - Takács Gábor: A Mein Kampf, a Ji King és a telefonkönyv - Ebben az írásban Rékával, aki egyébként az egész projekt elindítója, Dick Az ember a Fellegvárban c. regényével foglalkozunk. Lényegében átnézzük, hogy a könyv két párhuzamos valósága és a jelen milyen viszonyban állnak egymással, és hogy ez milyen írói invenció eredménye lehet.

Kelemen Zsolt: Dr. Vérdíj, avagy az Apokalipszis posztfilozófiája - Zsolti amellett, hogy nagy Dick fan, számomra már értelmezhetetlen mélységekbe hatolt az irodalomelméletben és a szemiotikában. Itt egy élvezetes kis elemzést rakott össze a Dr. Vérdíj című regényről.

Makai Péter Kristóf: Álmodnak-e a sci-fi írók pirulákból előbújó istenekről? - Péter a hozzá illő módon egy átfogó tanulmányban járja körül, a drogok és tudatmódosító szerek hogyan jelennek meg Dick műveiben és milyen összefüggésekben is állnak ezek a valósággal.

Szilárdi Réka: Spontán légyott a valósággal? - Réka, aki a szegedi Vallástudományi Tanszék tanára, ezzel az írásával Dick három regényében (Ubik, Palmer Eldritch három stigmája, Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? ) járja körül mélyrehatóan az Isten vagy isteni lények problematikáját.

Klapcsik Sándor: "Mi leépítjük Önt": drog, média, skizofrénia - Sándor nem ismeretlen azoknak, akik követik a magyar nyelvű SF elméleti irodalmat. Színvonalas írásai mellé ez is odaférhet: ahogy a cím is mutatja, elsősorban a Dick regények narratív vizsgálata kerül előtérbe, de nem lehet természetesen elmenni az olyan kérdések mellett, mint a gépek, drogok, ill. a világ mediatizálódása.

Nagy Csilla: Trükkök által homályosan - Dick Kamera által homályosan című regényének és Richard Linklater filmadaptációjának vizsgálata mediális szempontból. Cyberpunk, posztmodern, drogok, film és irodalom problémái keringenek ebben az érdekes tanulmányban.

Sárközy Csongor: Újraírt jövő -  A Szárnyas fejvadásztól a Különvéleményig, a Videodrome-tól a Mátrixig, az Ubik filmtervtől a Szabad Albemuth Rádió adaptációjáig. Itt mindent megtudhatunk, ami Dick és film, adaptációktól kezdve a terveken át egészen az ihletett rendezőkig Terry Gilliamtől Darren Aronofsky-ig.

Szilárdi Réka: Ki nyer ma? - Avagy az eXistenZ, a legdickibb nem Dick adaptáció. Mi a játék, mi a valóság, és ezek hogyan fonódnak össze szinte érthetetlen eleggyé? Nos, ebből a tanulmányból megtudhatjuk ezeket a válaszokat, de vigyázat, a nyúl ürege nagyon mély!

Makai Péter Kristóf: Valami robot az államgépezetben - Dick, aki paranoiás volt vagy sem, de írásaiban mindig valami furcsa államot mutatott be. Elnyomó karhatalom, üldözés, zsarnokság. Mccarthysmus, kommunizmus, totalitariánizmus. Robotok, szimulákrumok, zsarnokok. Mindenki figyel, és mindenkit megfigyelnek. A fő kérdés: ébren vagyok, vagy valaki álmodik engem is?

Bene Adrián: Az ítélet felfüggesztve: Dick metalepszisei - Feltűnt már, hogy Dick írásaiban az emberek és a tárgyak úgy járkálnak a valóságok között, mintha az ember csak átlépne egy másik szobába? Hogy sose lehet tudni, melyik valóság az igazi? Nos, ez a tanulmány éppen erről, az irodalomtudományban csak metalepszisnek nevezett jelenségről szól, megvilágítva jó pár fehér foltot a Dick szövegek értelmezésében.

Takács Gábor: A káosz édes álma - Dick hatása sokrétű volt, és hol máshol lehetne ezt a legjobban megvizsgálni, mint a science fiction-ben? Ez a tanulmány három, Dicket példaképének tekintő író regényét elemezi mélyebben, emellett több kitekintést is tesz más írásokra és Dick saját szemléletére is.

A fenti felsorolásból is látszik, hogy a szövegek igen különbözőek. Van itt könnyed információáradat, mélyreható műelemzés vagy éppen átfogó esszé. Egyeseket bátran lehet olvasni egy pohár limonádé mellett a strandon, másoknál már kicsit nagyobb odafigyelés szükséges. De mint minden kincsért, ezekért is megéri (plusz ha az ember Dick-fan, annak ezek meg se kottyannak). Nekem elhihetitek, mindet olvastam, és részrehajlás nélkül (na jó, kicsit igen) állíthatom: hiánypótló és informatív kötet látott napvilágot.

1 megjegyzés: